Tuyển dụng – VTTU

Tháng Tư 1, 2023

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC – TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP INTERDISCIPLINARY OLYMPUS

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC – TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP INTERDISCIPLINARY OLYMPUS Trình độ: Cao đẳng Kinh […]
Tháng Tư 1, 2023

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN Trình độ: Trên Đại […]
Tháng Tư 1, 2023

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ – LUẬT

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ – LUẬT Trình độ: Trên Đại học Kinh nghiệm: Không yêu cầu […]
Tháng Tư 1, 2023

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA DƯỢC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA DƯỢC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN Trình độ: Trên Đại học Kinh […]
Tháng Tư 1, 2023

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN – TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN – TUYỂN SINH Trình độ: Cao đẳng Kinh nghiệm: Không yêu cầu […]
Tháng Tư 1, 2023

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HỢP TÁC QUỐC TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN Trình độ: Đại học […]
Tháng Ba 30, 2023

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CÁC PHÒNG BAN

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  CHUYÊN VIÊN CÁC PHÒNG BAN Trình độ: Cao đẳng Kinh nghiệm: Không yêu cầu Mức lương: Thỏa thuận […]
Tháng Ba 30, 2023

TUYỂN DỤNG BẢO MẪU MẦM NON – TRƯỜNG MẦM NON KIDSCHOOL ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  BẢO MẪU MẦM NON – TRƯỜNG MẦM NON KIDSCHOOL ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN Trình độ: Phổ […]