Thông báo Phòng QLCL

Tháng Sáu 28, 2023

THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

1. Địa điểm tiếp công dân Phòng Quản lý chất lượng, Trường Đại học Võ Trường Toản (Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu […]
Tháng Mười Hai 1, 2020

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020-2021

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Chín 23, 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Chín 28, 2019

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Tám 31, 2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 17, 2018

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 13, 2018

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 2, 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 13, 2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 10, 2017

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 6, 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
Tháng Mười 15, 2016

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây