admin

Tháng Bảy 14, 2023

Album TALKSHOW CÙNG CÔNG TY SOCOS

Tháng Bảy 14, 2023

Album Lễ tuyên thệ – năm 2023

Tháng Bảy 14, 2023

Album Khai giảng năm 2023

Tháng Bảy 14, 2023

Album Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường

Tháng Bảy 6, 2023

CHECK IN ĐĂNG KÝ – SĂN TÍ QUÀ XINH!!!

     Từ ngày 10/07 – 30/07, Trường Đại học Võ Trường Toản (VTTU) sẽ tổ chức sự kiện “Check in Đăng Ký – Săn Tí Quà […]
Tháng Bảy 6, 2023

Ban Quản lý dự án xây dựng

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch xây dựng tổng thể; quản lý đất đai; quản […]
Tháng Bảy 6, 2023

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng, viễn […]
Tháng Bảy 6, 2023

Trung tâm Công nghệ phần mềm

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Thực hiện việc quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài Trường phục […]
Tháng Bảy 6, 2023

Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tông hơp, tô chức thực hiện và giám […]
Tháng Bảy 6, 2023

Trung tâm thực hành Y Dược

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Quản lý, khai thác các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho việc thực hành, thí nghiệm của […]
Tháng Bảy 5, 2023

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng      Tham mưu, giúp việc cho Nhà đầu tư, Hiệu trưởng lập kế hoạch, quản lý tài chính của […]
Tháng Bảy 4, 2023

Đề án tuyển sinh năm 2023