Thư mời tham dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản